Прочети повече
< >
НачалоНовиниНовиниБСП има добри идеи. Трябват й организация, дисциплина, кадри и реализъм

БСП има добри идеи. Трябват й организация, дисциплина, кадри и реализъм

05.05.2016

Конгресът на БСП, който в голяма степен ще предначертае развитието, позициите и резултатите на БСП в следващите 4 години, е интересен повече с избора на лидер и по-малко с документите, които се очаква да бъдат приети. Напълно разбираемо, защото проектите бяха одобрени почти единодушно от Националния съвет, което само по себе си показва, че сериозни идеологически различия няма. Никой не оспорва и Политическата програма, приета през 2008 г., която продължава да бъде напълно актуална към днешна дата. Затова смятам, че всякакви опити да се търсят дълбоки идейни различия между "ляво" и "дясно" в БСП са просто една куха пропаганда, която цели да извади някакви аргументи "за" и "против" един или друг кандидат. Както и да стигматизира поне една дузина народни представители и членове на Националния съвет, които са си позволявали да изразяват несъгласие с ръководството или да отстояват собствено мнение по различни въпроси. Продължаването на тази тактика е на път изобщо да компрометира идеята за "левия курс". Изпълнителите й така и не можаха да дефинират какво се е променило за тези близо две години, кои са знаковите позиции, които са предложени и наложени от новото ръководство начело с Миков (по същество същото от последните 10 години в персонален план), с какво те например се различават от политиката на БСП в предходни парламенти и с какво нарочените за "десни" са попречили на този процес. Нищо от досегашните законодателни инициативи, очертаващи левия, социалистически профил на БСП, не се различава съществено от позициите, отстоявани и в предишните два мандата - 2009-2013 и 2013-2014 г. Те не очертават и курс, защото курс означава да имаш крайна цел и да маркираш пътя до нея с поредица координатни точки, които да покажат и маршрута до тази цел. Впрочем това е един от най-големите недостатъци на сегашния стил на ръководство във всяка една сфера: от организационната, през парламентарната до международната дейност - непоследователно, неподредено, често хаотично. Да владееш хаоса е изкуство, но когато хаосът владее теб - това вече е проблем.
Затова и основните различия са преди всичко в сферата на политическото поведение и практика, подхода към организационната работа и функционирането на БСП като партия, нейното място в политическите процеси на национално, а и на международно равнище.
Опитът, който съм натрупал за повече от 20 години работа за социалистическите идеи на местно, национално и европейско равнище, ме задължава да споделя вижданията си за необходимите промени в БСП. Те са резултат и от срещите и дискусиите със социалисти, в които участвах преди конгреса. Правя го с надеждата, че така ще бъда полезен на партията и респективно на страната си.
Каква трябва да бъде БСП?
1. БСП - партия със силни и отговорни местни структури
Местните структури са основата на партията. Националното ръководство е производно на тях, а не обратното. Резултатите в избори са споделена отговорност, затова и финансирането трябва да отразява този факт. А отношенията не могат да бъдат еднопосочни, още по-малко да се затварят в изпращане на инструкции и искане на справки.
Затова предлагам:
" пълно ангажиране на местните структури в анализа и формирането на политиката на национално равнище и насърчаване на тяхната активност на местно;
" прекратяване на намесата на партийния апарат в кадровите решения по места;
" разпределение на партийната субсидия в съотношение 50:50;
" въвеждане на общопартийния референдум като стандартна практика при избор на председател на БСП, при номиниране на кандидат за президент, както и при одобрение на коалиционна формула и управленска програма след спечелени парламентарни избори.
2. БСП - партия на интелектуалния капитал
Периодът в опозиция е времето, в което БСП трябва да избистри своите политики, паралелно с това да ги популяризира и да изгради управленските екипи, които ще ги реализират, ако е на власт. Повтарянето на мантрата за "левия завой", без да има конкретика и яснота за съдържанието му, заплашва БСП с нова катастрофа, а избирателите - с нови разочарования. За да не изглежда като носталгична въздишка по миналото, визията на БСП трябва да има силна икономическа и финансова обосновка. За да бъде реалистична и постижима, се изисква огромно интелектуално, а на следващ етап и управленско усилие.
Затова предлагам:
" да започне активен диалог с университетските и научните центрове с акцент върху млади учени и преподаватели, с които да се изгради мрежа от експерти в различни сфери;
" да бъде актуализирана базата данни с представителите на БСП, които са работили на различни равнища в централната и местната власт, като се търси тяхната експертиза и се подготвя тяхното ангажиране в управлението;
" да бъде реорганизирана работата на съветите към НС на БСП, за да се превърнат в отворени центрове за дискусия и формиране на политики;
" да се възстанови взаимодействието с неправителствения сектор и особено синдикатите, бизнес асоциациите и специализираните секторни организации.
3. БСП - партия на младите и активни българи
Основен проблем за БСП е устойчивото нарастване на средната възраст както на членовете, така и на гласуващите за нея. Проблемът вече не е само политически, а екзистенциален. Преодоляването на "демографската криза" в самата БСП е необходимо не само заради изборните резултати, а и защото успешно управление е възможно само ако зад него стоят активните хора. БСП трябва да обърне обществената представа за нея като консервативна партия на миналото, на носталгията, на възрастните хора. Имаме шанс, ако поставим във фокуса на политиката ни мерките в подкрепа на младото поколение българи, което иска да гради своето бъдеще в България.
Затова предлагам:
" създаване на цялостен проект за младите и активни българи с хоризонт 2030 г., далеч по-амбициозен и комплексен от стандартните и откъслечни мерки, познати досега, който да обвърже система от политики, включващи образование, социални мерки, икономически стимули, инфраструктурни проекти, култура;
" разработване съвместно с Младежкото обединение на дългосрочна програма за подготовка на кадри за работа в структурите на БСП, както и професионална подготовка на млади социалисти за развитие в държавната администрация чрез обучения, стажове, стипендии.
4. БСП - партия на острата опозиция и ясната алтернатива
Една от големите слабости на БСП е невъзможността да се възползва в максимална степен от тежките грешки и пропуски, които реализира днешното управление. Основната причина не е само инертността на ръководството, но и неспособността да се изработи и прилага по-цялостна опозиционна стратегия, основана на критика, персонификация на отговорността и алтернатива. Докато сме сравнително успешни в критиката към политиката, ние в същото време не успяваме да насочим недоволството към конкретните носители на тази политика и особено по отношение на премиера, който крепи сегашната управленска конструкция. Още по-далеч сме от представянето на убедителна алтернатива на всяко едно по-сериозно управленско решение.
Затова предлагам:
"    да се засили ролята на парламентарната група при формирането на политиките на БСП, като ПГ започне да обсъжда и приема конкретни позиции и насоки, които да бъдат ориентир за цялата партия;
" да се определят конкретни отговорници в ПГ, които да бъдат своеобразни говорители на БСП по темите, покривани от всеки един министър в кабинета - подход, който е по-известен на публиката като "правителство в сянка";
" да бъдат определяни конкретни по-важни теми, които на принципа на политическите кампании да бъдат популяризирани концентрирано чрез всички комуникационни канали;
" да бъде подобрена работата с медиите, като например се изгради партиен медиен пул от финансираните от БСП медии, включително телевизионен канал, който ще даде възможност да се популяризират позициите и лицата на БСП.
5. БСП - европейска партия на мира и диалога
Безспорно международните събития от последните две години създадоха тежък проблем за БСП. За българските социалисти европейската идентичност не изключва, а интегрира разбирането за необходимостта от отношения на уважение, равнопоставеност и взаимна изгода с Руската федерация. В същото време разместването на пластовете в световната геополитика не е основание да се откажем от европейската си идентичност и да търсим за БСП и за България други възможности. Защото последователната ни работа да върнем националната и европейската политика в руслото на мира и диалога заедно с редица други наши партньори постепенно започва да дава резултат. БСП има реална стойност и принос за отношенията с Русия само ако запази своите позиции и влияние в ПЕС. А позициите в ПЕС са ключ към реализацията на нашите виждания в национален план през европейското равнище на политиката.
Затова предлагам:
" доколкото необходимостта от реформиране на Европейския съюз става все по-осъзната, да започнем изработване на насоки на БСП за тези реформи, като бъде отчетен и защитен българският интерес;
" да засилим нашия ангажимент в ПЕС чрез редовно и активно участие на наши представители в различните работни групи, формиращи политиката на европейските социалисти, с акцент върху идейните дискусии и адекватния отговор на левицата на днешните предизвикателства;
" да бъдат приобщени в по-голяма степен евродепутатите социалисти във формирането на вижданията на БСП и отстояването им на европейско равнище;
" да бъде възобновена и засилена координацията между левите партии в региона на Югоизточна Европа, като започне работа по конкретни проекти и инициативи, обмен на добри практики и подкрепа в избори, което да бъде и нашият принос в предотвратяването на опитите за създаване на нови разделителни линии в региона.
Давам си сметка, че е далеч по-лесно да се вдигат лозунги, да се състезаваме по неизпълними обещания, да искаме да преобразим България и света с магическа пръчица. Но дължим на социалистите и на българите, които ни вярват, един отговорен подход, който да дава стабилна основа на всички наши действия. Добрите намерения не водят към целта, ако не са подплатени с организация, дисциплина, подготвени кадри и реалистични стъпки, които следват ясна посока.

Изпрати на приятел
E-mail на получателя: *
Подател: *
Вашият E-mail: *
* Задължителни полета