< >
Начало

Биография

Кристиан Вигенин е роден на 12-ти юни 1975 г. в гр. София.

През 1993 г. завършва 91-ва Немска езикова гимназия, а през 1998 г. се дипломира в Университета за национално и световно стопанство , специалности "Международни отношения" и "Макроикономика".

През изминалите години участва в редица обучения и специализации в Белгия, Швеция, САЩ и др. както по политическа линия, така и във връзка с професионалното си обучение и развитие.

От 1999 г. до 2001 г. работи в Министерство на финансите. От март 2001 г. Кристиан Вигенин започва работа в отдел "Външна политика и международна дейност" на Висшия съвет на БСП, като го ръководи в периода от 2003 г. до 2010 г. 

Активната му политическата работа започва през 1994 г., когато става учредител на Българската социалистическа младеж (БСМ) и в продължение на 3 мандата - до 2000 г. - е член на Изпълнителното бюро на организацията, секретар по международната дейност и заместник-председател. Като отговарящ за международната дейност на БСМ поставя стабилни основи на работата на организацията в тази сфера, като през 1996 г. БСМ става наблюдател и през 1998 г. - пълноправен член на младежкия Социнтерн (ИУСИ), а през 1997 г. - асоцииран член на младежката организация на Партията на европейските социалисти (ЕКОСИ).

През 2000 г. Кристиан Вигенин е избран за член на Висшия съвет на БСП, а в края на 2001 г. - за член на Изпълнително бюро на партията, отговарящ за международната дейност. На 45, 46 и 47 Конгрес на БСП е преизбиран за член на ВС, а впоследствие - за член на ИБ и секретар на НС по външна политика и международна дейност. В рамките на неговия мандат БСП е приета за пълноправен член на Социалистическия Интернационал (2003 г.) и на Партията на европейските социалисти (2005 г.).

В периода 2005 - 2008 г. е председател на Комисията по външна политика и международни връзки на ВС на БСП. От 2010 г. е председател на Съвета по външна политика на НС на БСП.

През 2005 г. е избран за председател на Районната организация на БСП в район "Подуяне" (София) и за член на Градския съвет на БСП в София, като през 2008 г. е преизбран за втори мандат на тези позиции. От 2006 г. участва в работата на Президиума на ПЕС и координира работата на мрежата на ПЕС за Югоизточна Европа.

Изборни длъжности

На местните избори през 1995 г. Кристиан Вигенин е избран за районен съветник в район "Подуяне", като остава на тази позиция до премахването на районните съвети от дясното мнозинство в Народното събрание (НС) през 1999 г. Кандидат е за народен представител в 24-ти многомандатен избирателен район на парламентарните избори през 1997 г. и 2001 г. На парламентарните избори през 2005 г. е № 4 в листата на Коалиция за България (КБ) в 24 МИР и водач на листата на КБ в 31 МИР - Ямбол, където е избран за народен представител в 40-то НС. В 31 МИР КБ постига най-висок краен резултат - 4 от 5-те мандата са спечелени от левицата. До напускането на българския парламент през май 2007 г. е член на ръководството на Парламентарната група на Коалиция за България на позицията секретар по международната дейност и участва в работата на комисиите по външна политика и по европейска интеграция на НС. От септември 2005 г. е наблюдател в Европейския парламент и ръководител на шест-членната делегация на Коалиция за България. С присъединяването на България към Европейския съюз е утвърден като член на Европейския парламент. На Европейските избори през май 2007 г. води националната листа на Платформа "Европейски социалисти" и е избран за член на Европейския парламент заедно със следващите в листата Илияна Йотова, Атанас Папаризов, Маруся Любчева и Евгени Кирилов, 5 социалисти от общо 18 български евродепутати. След изборите позицията му на заместник-председател на Групата на ПЕС от март 2007 г. е потвърдена от Групата на социалистите с тайно гласуване при само 4 гласа "против".

На изборите за Европейски парламент през 2009 г. е под №3 в листата на Коалиция за България и е преизбран за евродепутат. Избран е за съпредседател на Парламентарната асамблея Евронест, платформата за междупарламентарно сътрудничество със страните от Източното партньорство. Освен това, е член на Съвета на председателите на делегации в ЕП и член на Делегацията на ЕП в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна; заместник-член на Делегацията на ЕП в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия. Член на Комисията по външните отношения и зам. - член на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

През периода септември 2009 г. - януари 2012 г. Кристиан Вигенин e координатор на Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент в Комисията по външни отношения на Европейския парламент.

Владее отлично английски и немски език, ползва френски и руски.

Женен, с двама сина. Съпругата му Милена Ангелова е доктор по икономика и научен сътрудник в Икономически институт на БАН. Главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и член на Бюрото на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), консултативен орган на Европейския съюз, в който са представени синдикални, работодателски и неправителствени организации от страните-членки, като българската квота е от 12 члена.

Изпрати на приятел
E-mail на получателя: *
Подател: *
Вашият E-mail: *
* Задължителни полета