Категория ‘Инструмент за предприсъединителна помощ’

Финансиране за кандидатите за членство в ЕС – според нуждите и възможностите

26
01.2013

Изказване на Кристиан Вигенин по време на конференция за Инструмента за предприсъединителна помощ Брюксел, 25 януари 2013 г.