Постове с етикет ‘Гърция’

За регулации срещу спекулации в Евросъюза

30
01.2012

Бих искал да споделя вижданията на Европейския парламент и на левицата в Европейския парламент, на левицата в Европа за това, което се случва в икономически, финансов план, за решенията, които се предлагат. Оттам да проследим българската гледна точка, това как…