Постове с етикет ‘Европейски съвет’

Никога досега бъдещето на Сърбия не е зависело до такава степен от самата нея

18
04.2013

Благодаря г-н председател, Бих искал да поздравя преди всичко докладчика г-н Кацин, както и докладчиците в сянка, за работата им досега. Съжалявам да видя, че преговорите между Сърбия и Косово, които се провеждат с помощта на ЕС, са на път…

Бюджетът на Евросъюза за външни дейности трябва да отговаря на амбициите

13
03.2013

Убедени, че развитието на демократични, стабилни и проспериращи общества в съседните ни страни, наред с успешно разширяване, е от съществен интерес за ЕС, ние поемаме все повече и по-амбициозни политически ангажименти за сътрудничество и подкрепа.

Евросъюзът насърчи реформаторите в Сърбия*

14
03.2012

Решението на Европейския Съвет Сърбия да получи статут на страна-кандидат за членство в Европейския съюз е заслужено признание за реализираните в страната реформи. Властите в Сърбия поддържат неотклонно нейния европейски курс и изпълняват ангажиментите и обещанията си въпреки трудната политическа…