Постове с етикет ‘Евросъюз’

Евросъюзът насърчи реформаторите в Сърбия*

14
03.2012

Решението на Европейския Съвет Сърбия да получи статут на страна-кандидат за членство в Европейския съюз е заслужено признание за реализираните в страната реформи. Властите в Сърбия поддържат неотклонно нейния европейски курс и изпълняват ангажиментите и обещанията си въпреки трудната политическа…

За регулации срещу спекулации в Евросъюза

30
01.2012

Бих искал да споделя вижданията на Европейския парламент и на левицата в Европейския парламент, на левицата в Европа за това, което се случва в икономически, финансов план, за решенията, които се предлагат. Оттам да проследим българската гледна точка, това как…