Постове с етикет ‘ЕК’

Най-лошият доклад, който България е получавала до момента

08
02.2012

Водещ: Добър ден на евродепутата Кристиан Вигенин. Кристиан Вигенин: Добър ден на Вас и на слушателите. Водещ: Г-н Вигенин, Вашето мнение за доклада, докладът на ЕК относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка? Кристиан Вигенин: Този път…

За регулации срещу спекулации в Евросъюза

30
01.2012

Бих искал да споделя вижданията на Европейския парламент и на левицата в Европейския парламент, на левицата в Европа за това, което се случва в икономически, финансов план, за решенията, които се предлагат. Оттам да проследим българската гледна точка, това как…