Постове с етикет ‘Инструмент за предприсъединителна помощ’

Нужна е повече прозрачност за резултатите от диалога между Белград и Прищина

18
04.2013

Г-н председател, На първо място бих искал да поздравя Върховния представител и зам.-председател на ЕК Аштън и комисаря Фюле за техните усилия да поддържат достоверността на Политиката на разширяване на ЕС, особено усилията им за постигане на съгласие между Сърбия…

Финансиране за кандидатите за членство в ЕС – според нуждите и възможностите

26
01.2013

Изказване на Кристиан Вигенин по време на конференция за Инструмента за предприсъединителна помощ Брюксел, 25 януари 2013 г.