Постове с етикет ‘Косово’

Нужна е повече прозрачност за резултатите от диалога между Белград и Прищина

18
04.2013

Г-н председател, На първо място бих искал да поздравя Върховния представител и зам.-председател на ЕК Аштън и комисаря Фюле за техните усилия да поддържат достоверността на Политиката на разширяване на ЕС, особено усилията им за постигане на съгласие между Сърбия…

Никога досега бъдещето на Сърбия не е зависело до такава степен от самата нея

18
04.2013

Благодаря г-н председател, Бих искал да поздравя преди всичко докладчика г-н Кацин, както и докладчиците в сянка, за работата им досега. Съжалявам да видя, че преговорите между Сърбия и Косово, които се провеждат с помощта на ЕС, са на път…