Постове с етикет ‘Многогодишна финансова рамка’

Бюджетът на Евросъюза за външни дейности трябва да отговаря на амбициите

13
03.2013

Убедени, че развитието на демократични, стабилни и проспериращи общества в съседните ни страни, наред с успешно разширяване, е от съществен интерес за ЕС, ние поемаме все повече и по-амбициозни политически ангажименти за сътрудничество и подкрепа.