Постове с етикет ‘Политика на разширяване на ЕС’

Нужна е повече прозрачност за резултатите от диалога между Белград и Прищина

18
04.2013

Г-н председател, На първо място бих искал да поздравя Върховния представител и зам.-председател на ЕК Аштън и комисаря Фюле за техните усилия да поддържат достоверността на Политиката на разширяване на ЕС, особено усилията им за постигане на съгласие между Сърбия…