Постове с етикет ‘преговори’

Никога досега бъдещето на Сърбия не е зависело до такава степен от самата нея

18
04.2013

Благодаря г-н председател, Бих искал да поздравя преди всичко докладчика г-н Кацин, както и докладчиците в сянка, за работата им досега. Съжалявам да видя, че преговорите между Сърбия и Косово, които се провеждат с помощта на ЕС, са на път…