Парламентарна асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

27.11.2012

Изказване на Кристиан Вигенин,
съпредседател на Парламентарната асамблея Евронест
27-28 ноември 2012, Баку

Уважаеми г-н председател,

Уважаеми членове на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество,

За мен е голяма чест да говоря на 40-ата Генерална асамблея на ПАЧИС от името на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц. Той би искал да благодари за поканата, както и да изрази съжалението си, че не може да присъства тук днес.

На първо място, бих иска да подчертая, че като български гражданин Черноморският регион е и мой регион. Черноморският регион е част от Европа с дълга и велика история и би трябвало да сближава и да съдейства за взаимодействието между всички нас – черноморските страни и градове и ЕС. Не трябва никога да забравяме, че Черно море е европейско море, която трябва да служи за мост между народите ни.

Черноморският регион е от стратегическо значение за ЕС. Съставен е от държави-членки на Евросъюза (България, Гърция и Румъния), кандидатки за членство в ЕС (Турция и Сърбия), Русия, която е със статут на стратегически партньор, и Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украйна – страни от Източното партньорство. Това обуславя стремежа на Европейския съюз да насърчава мира, демокрацията, сигурността и просперитета в региона. Тази обща стратегическа цел е отразена в Инициативата за Черноморска синергия, която ЕС стартира през 2007 г. Това е всеобхватна инициатива, основана на сътрудничеството между всички черноморски страни, което да се развива с помощта на опита и подкрепата на ЕС. Черноморската синергия на ЕС цели да донесе конкретни ползи на народите от региона чрез секторни партньорства в сферите на околната среда, транспорта и енергетиката. Тази „синергия“ трябва скоро да прерасне в цялостна стратегия, както вече препоръча ЕП в своята резолюция от миналата година и поиска да бъдат развити подробни цели и критерии.

Разбира се, сътрудничеството с Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество е от основно значение за Черноморската синергия на ЕС. Европейската комисия получи статут на постоянен наблюдател в ЧИС, когато Организацията  отбеляза 15-ата си годишнина в Истанбул през 2007 г. През 2012 г., когато празнуваме 20-ия юбилей на ЧИС, съм по-убеден от всякога, че парламентарното изменение на ЧИС е изключително важно. Затова се радвам, че съм тук днес, на сесията на ПАЧИС.

Европейският парламент и Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество трябва да продължат да развиват сътрудничеството си, тъй като политиките на ЕС и ЧИС в региона покриват области от значителна важност и за двете организации, както в политическо, така и в географско отношение.

Обръщам се към Вас и в качеството си на съпредседател на Парламентарната асамблея Евронест, която представлява парламентарното измерение на Източното партньорство – рамка за насърчаване на политическото асоцииране и икономическата интеграция между ЕС и шестте източноевропейски и южнокавказки държави.  ПА Евронест бе създадена, за да допринася за развитието на политическото и икономическо сътрудничество на парламентарно ниво. Тя се състои от членове на Европейския парламент и на парламентите на Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украйна. Само един поглед на списъка със страните, които участват в тези парламентарни формати, е достатъчен, за да покаже колко много общи интереси имаме ЕП, ПАЧИС и Евронест в региона на Черно море. Нашите дейности трябва да се допълват. В тази връзка бих искал да дам няколко примера за конкретни съвместни проекти.

Пример за успешна инициатива на ЕС в региона е Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“, финансирана от Европейския инструмент за съседство и партньорство. По нея се осъществяват множество проекти по приоритети като социално и икономическо развитие, защита на околната среда, културни връзки и образователен обмен, в рамките на които ЕС си сътрудничи с националните власти на страните-членки на ЧИС.

Сътрудничеството със страните от Черноморския регион в сферата на енергийната сигурност е от ключово геополитическо значение за ЕС във връзка с разнообразяването на енергийните източници. Това значение е подчертано в предложението на Европейската комисия за създаване на Черноморска синергия и в Енергийната карта до 2050 г., а също така е отразено в различни общи инициативи, сред които Енергийната общност, проекта ИНОГЕЙТ и, разбира се, Източното партньорство. Като парламентарни органи ЕП, ПАЧИС и Евронест могат да играят важна роля за започване на публична дискусия по тези въпроси.

Енергийната общност играе важна роля в рамките на сътрудничеството на регионално ниво в сферата на енергетиката. Значението й е особено видимо при сравнение между Молдова и Украйна, които са част от Енергийната общност и Армения и Грузия, които имат статут на наблюдатели. Присъединяването към Енергийната общност изисква сериозен ангажимент от страна на нашите партньори.

Друга програма, която покрива Черноморския регион и е свързана с Енергийната общност, е програмата ИНОГЕЙТ за енергийно сътрудничество между ЕС, Източна Европа, Кавказ и Централна Азия. Във връзка с ключовото значение на диалога по енергийна сигурност между ЕС и неговите партньори в региона на Черно море, бих искал да подчертая необходимостта от отваряне на Южния газов коридор и от инвестиции в нови технологии за транспорт и употреба на втечнен природен газ, както и за изграждане на подходящи терминали на черноморските пристанища.

Трябва да се отбележат и притесненията, които има ЕС по отношение на производството и консумацията на енергия. Европейският съюз, заедно с партньорите си в региона на Черно море, трябва да полага усилия за развитието на възобновяеми източници и енергоспестяващи технологии с цел постепенно да намалеят емисиите на въглероден двуокис.

Призовавам държавите-членки на ЧИС да участват активно в инициативи като Конвента на кметовете и Европейското партньорство за иновации за интелигентни градове и общности.  Конвентът на кметовете е европейско движение на местните и регионалните власти. Партньорството за интелигентни градове и общности е нова инициатива на Европейската комисия от юли 2012 г. В рамките на проекта, енергийните, транспортните и информационните и комуникационни индустрии трябва да работят заедно с градовете и да използват иновативни, всеобхватни и ефективни технологии, за да посрещат нуждите на местните общности в тези сфери.

Икономическата интеграция в региона е още една област, в която работят както ЧИС, така и ЕС. Значителен напредък е постигнат чрез Споразуменията за дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия, по които ЕС преговаря с Армения, Грузия, Молдова и Украйна. ЕП следи отблизо процеса, тъй като ще трябва също да даде съгласието си за тези споразумения след края на преговорите.

На многостранно равнище, една от платформите на Източното партньорство е посветена на икономическата интеграция и сближаване със секторните политики на ЕС. Основната й цел е да допринесе за задълбочаването на икономическото сътрудничество между страните-членки на ЕС и неговите Източни съседи. ПА Евронест създаде своя Комисия по същите въпроси, за да включи и парламентаристите в този важен дебат.

Една от важните сфери на дейност на ЧИС е политиката към малките и средни предприятия, чиято жизненоважна роля за икономиката на ЕС и неговите партньори е призната също така и в рамките на Източното партньорство и Евронест. Митническото дело е друга област на сътрудничество между двете организации.

Не на последно място, дейността на ПАЧИС и Евронест е свързана и с развитие на демокрацията и международната сигурност. Европейският парламент приветства и подкрепя спазването на демократичните ценности, върховенство на закона, човешките права, основните свободи и принципите на добро управление във всички страни-членки на ЧИС. Бих искал да призова черноморските държави да работят заедно за премахването на напреженията и предизвикателствата към сигурността в региона в името на народите на всички засегнати страни.

В заключение, бих искал да посоча още нещо общо, което ПА Евронест и ПАЧИС имат помежду си. Преди няколко месеца се проведе Втората редовна сесия на Евронест и първата, която се проведе извън ЕС, в този прекрасен град Баку. Познавайки гостоприемството на парламента на Азербайджан и на азербайджанския народ, нямам съмнение, че Вашето заседание днес и утре ще бъде много успешно.

От името на председателя на Европейския парламент и от свое име бих искал още веднъж да изкажа благодарност за поканата да направя това обръщение към Вас днес, както и готовността ни да продължим сътрудничеството с Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.

Благодаря!

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>