Постове с етикет ‘България’

ЕС надстройва горяща къща

14
12.2011

Месеци наред европейските лидери се опитват да решат проблеми, чиито корени са в липсата на регулация на финансовите пазари, злоупотребата с финансова власт и влияние. Финансовата система, която би следвало да обслужва икономиката, се превърна в господар на икономиката, а…

Замазването на проблемите ще ни ерозира отвътре*

13
11.2011

Уважаеми другарки и другари, Бих искал и аз в началото да поздравя всички, които се бориха в тези избори за честта на БСП – и спечелилите, и загубилите дадоха своя принос да излезем от тези избори с вдигната глава. Искам…